Chính quyền nước Anh tước bỏ quốc tịch của một “cô dâu ISIS”

London: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 19 tháng 2, chính quyền nước Anh đã tước quốc tịch Anh của một phụ nữ Anh, đã bỏ nước Anh qua làm dâu cho nhóm khủng bố ISIS ở Syria, mà mới đây đã lên tiếng xin quay trở lại quê hương.
Bộ an ninh nội địa nước Anh đã gửi một lá thư cho gia đình thân nhân của bà Shamima Begum, cho biết là chính quyền đã quyết định tước bỏ quốc tịch Anh của bà này.
Như thế thì chẳng còn lối nào quay về, cho những người làm dâu cho nhóm khủng bố ISIS muốn quay lại nước Anh.

Tin tức khác...