Chính quyền nước Anh chấp thuận cho dùng thuốc viên chữa covid

London: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 8 tháng 11, cơ quan y tế nước Anh đã chấp thuận việc dùng thuốc viên của công ty Merck để chữa trị cho những người bị nhiễm covid.
Nước Anh là nước đầu tiên trên thế giới chấp thuận cho việc dùng thuốc viên chữa bệnh nhân bị nhiễm covid.
Theo kết quả của các cuộc thử nghiệm mới đây, thì loại thuốc viên chữa covid do hỗn hợp hai công ty dược phẩm chế tạo ra là công ty Ridgeback Biotherapeutics và công ty Merck, đã hữu hiệu trong việc chữa trị cho những bệnh nhân bị nhiễm covid, làm giảm những nguy cơ mà người bị nhiễm covid phải vào bệnh viện hay phải chết.
Mới đây công ty Pfizer cũng công bố những kết quả thử nghiệm của việc dùng loại thuốc viên chữa covid của công ty Pfizer này, mà kết quả là làm giảm nguy cơ phải vào bệnh viện đến 90 phần trăm cho những người bị nhiễm covid.
Với những loại thuốc viên chữa covid đã và sẽ được tung ra thị trường, việc bị lây nhiễm covid trong tương lai sẽ chỉ như là bị nhiễm cảm cúm mà thôi.

Tin tức khác...