Chính quyền liên bang tài trợ thêm cho các tỉnh bang để đối phó với số người tỵ nạn gia tăng.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 6, chính quyền liên bang Canada đã tài trợ 50 triệu dollars cho các tỉnh bang Quebec, Ontario và Manitoba, để đối phó với số người tỵ nạn đến các tỉnh bang này gia tăng.
Phần lớn số người tỵ nạn này là những người vượt biên giới Mỹ, vào Canada xin tỵ nạn. Những người tỵ nạn này đã dựa vào một khuyết điểm của thỏa ước nhận người tỵ nạn giữa Hoa Kỳ và Canada, để có thể công khai qua biên giới xin tỵ nạn.
Theo “Canada-US Safe Third Agreement”, một người tỵ nạn đã vào Hoa Kỳ, có quyền xin tỵ nạn ở Canada, nếu người này không vào Canada qua các cửa ngõ biên giới hợp pháp.
Như thế những người đang sinh sống bất hợp pháp hay ở trong tình trạng tạm dung ở Mỹ, có thể vượt biên giới ở những nơi không có những cửa khẩu, qua Canada xin tỵ nạn.
Theo ông tổng trưởng di dân Ahmed Hussen thì số tiền này không phải là cuối cùng, mà có thể chính quyền liên bang sẽ tài trợ thêm nếu cần trong tương lai.
Trong 3 tỉnh bang, tỉnh bang Quebec là nơi có nhiều người tỵ nạn vượt biên giới nhất qua những khu rừng biên giới ở thị trấn Saint Bernard de Lacolle sẽ nhận 36 triệu dollars tiền tài trợ, tỉnh bang Ontario nhận 11 triệu dollars và tỉnh bang Manitoba nhận 3 triệu dollars.
Số tiền 11 triệu dollars mà tỉnh bang Ontario nhận được xem ra chẳng thấm thía vào đâu, vì theo ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto, thì thành phố này sẽ cần ít nhất 64 triệu dollars cho việc cung cấp nơi ăn ở cho những người tỵ nạn, trong khi tỉnh bang Quebec đòi chính quyền liên bang tài trợ 146 triệu dollars cho những chi phí mà tỉnh bang này đã chi ra cho những người tỵ nạn.
Riêng trong năm nay, kể từ đầu năm cho đến giờ, có trên 9 ngàn người từ Mỹ vượt biên giới xin tỵ nạn ở Canada, mà 90 phần trăm số người này, vượt biên giới vào tỉnh bang Quebec.

Tin tức khác...