Chính quyền liên bang gia hạn chương trình tài trợ lương cho các công ty cho đến hết tháng 8

Ottawa: Tuyên bố trong hôm thứ sáu ngày 15 tháng 5 tại Ottawa, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là chương trình tài trợ lương nhân viên cho các công ty ở Canada sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 8.
Với chương trình này, chính quyền liên bang tài trợ đến 75 phần trăm lương nhân viên, để các công ty có thể duy trì hoạt động, không phải cho nhân viên nghỉ việc trong thời đại dịch COVID-19.
Số tiền tài trợ lên đến 73 tỷ dollars, giúp chủ nhân các công ty trả lương đến 75 phần trăm số lương nhân viên, và đến mức tối đa là $847 một tuần cho một nhân viên.
Những công ty nào có thể xin tài trợ lương bổng cho nhân viên: những công ty có số thương vụ sút giảm 15 phần trăm trong tháng ba hay 30 phần trăm trong tháng 4 và tháng 5.

Tin tức khác...