Chính quyền liên bang có biện pháp cản bớt người ngoại quốc mua nhà ở Canada.

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ hai 3 tháng 10, ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau đã cho công bố những biện pháp, nhằm ngăn cản bớt số tiền của các nhà đầu tư ngoại quốc, vào nền kỹ nghệ nhà cửa ở Canada.

Đồng thời ông tổng trưởng tài chánh cũng đề ra những biện pháp nhằm bảo đảm là những người mượn tiền mua nhà, có khả năn trả nợ.

Theo ông tổng trưởng Bill Morneau thì tuy ông nghĩ là nền kỹ nghệ địa ốc của Canada an toàn, nhưng với cương vị một tổng trưởng tài chánh, ông phải đề ra những biện pháp ngăn ngừa những nguy cơ có thể xảy ra.

Các biện pháp mới bao gồm việc  hủy bỏ cách trốn thuế cho nhiều người ngoại quốc: những người ngoại quốc mua nhà, và một thời gian ngắn sau, bán lại kiếm lời, không trả thuế, vì họ khai căn nhà họ bán là căn nhà họ đang ở ( principal residence). Việc bán nhà không trả thuế của những người ngoại quốc, sẽ không được chấp nhận.

Một biện pháp khác nhằm bảo đảm những người mua nhà có thể trả nợ, nếu trường hợp lãi suất nợ nhà gia tăng cao trong tương lai. Những người mượn tiền với mức lãi suất thấp hiện nay, sẽ phải qua những cuộc kiểm tra của ngân hàng, là nếu mức lãi suất nợ nhà lên cao đến mức nợ nhà dài hạn 5 năm( mức lãi suất hiện nay là 4.64 phần trăm) thì người này vẫn có khả năng trả nợ.
Quyết định này của chính quyền về việc trả nợ nhà, đã gặp nhiều chỉ trích, vì nhiều chuyên gia địa ốc cho là sẽ khiến cho nhiều người không đủ điều kiện mua nhà  trong những ngày sắp tới!

Tin tức khác...