Chính quyền liên bang Canada tài trợ 4.1 tỷ dollars cho việc sửa sang hệ thống cơ sở hạ tầng ở tỉnh bang British Columbia.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 3 tháng 4, chính quyền liên bang và chính quyền tỉnh bang British Columbia đã đạt thỏa thuận trong việc sửa sang lại hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh bang này.
Chính quyền liên bang sẽ bỏ ra 4.1 tỷ dollars, và chính quyền tỉnh bang B.C. sẽ bỏ ra 2.9 tỷ trong dự án sửa sang lại hệ thống cơ sở hạ tầng và tu bổ hệ thống chuyên chở công cộng, trong khu vực Lower Mainland của tỉnh bang B.C.
Ông Amarjeet Sohi, tổng trưởng hệ thống cơ sở hạ tầng liên bang đã ký thỏa thuận với bộ trưởng giao thông tỉnh bang, Claire Trevana.
Dự án tu bổ lại cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống chuyên chở công cộng sẽ kéo dài trong vòng 10 năm sắp đến.

Tin tức khác...