Chính quyền liên bang Canada sẽ phải bỏ ra hàng tỷ dollars tài trợ cho các nông gia trong ngành sản xuất sữa.

Ottawa: Chính quyền liên bang Canada đã đạt được với Hoa Kỳ về một thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới,có tên là USCMA thay thế cho thỏa ước NAFTA cũ.

Để Hoa Kỳ đồng ý về một thỏa ước tự do mậu dịch mới, Canada đã phải đồng ý cho Hoa Kỳ gia tăng xuất cảng sữa và những phó sản của sữa sang Canada.

Và để làm vui lòng cho những nông gia ngành sản xuất sữa, chính quyền liên bang Canada đã hứa sẽ đền bù tài chánh cho các nông gia này.

Theo những tin tức công bố thì Canada đã đồng ý cho Hoa Kỳ xuất cảng sữa và những phó sản sữa một số lượng bằng 3.6 phần trăm thị trường sữa hàng ngày ở Canada, cao hơn con số 3.25 phần trăm mà Canada đã đồng ý cho các quốc gia trong khối liên Thái Bình Dương, khi Canada ký thỏa ước TPP.

Trong năm 2015, khi ký thỏa ước TPP, cựu thủ tướng Harper đã đồng ý tài trợ các nông gia ngành sữa một số tiền là 4.3 tỷ dollars hàng năm.

Như thế với tỷ lệ nhượng bộ Mỹ là 3.6 phần trăm, cao hơn con số 3.25 phần trăm cho các quốc gia vùng Thái Bình Dương, số tiền tài trợ của chính quyền liên bang cho các nông gia ngành sữa sẽ chắc chắn phải cao hơn con số 4.3 tỷ dollars. Cộng lại hai con số này thì số tiền tài trợ của chính quyền sẽ lên đến gần 10 tỷ dollars.

Những nông gia ngành sữa ở Canada cũng là những nhà triệu phú, với các trang trại mênh mông và có hàng chục con bò sữa ở mỗi trang trại.

Tin tức khác...