Chính phủ siết chặt tem phiếu thực phẩm

Hôm 20/12, chính phủ liên bang cho biết sẽ siết chặt chương trình tem phiếu thực phẩm đối với những người có khả năng lao động.

Đề xuất này đã bị các nhà lập pháp Dân chủ chỉ trích với lý do rằng tem phiếu thực phẩm là một tấm lưới an sinh quan trọng đối với người nghèo. Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, hay còn gọi là SNAP, cung cấp bữa ăn miễn phí cho khoảng 40 triệu người, tức khoảng 12% tổng dân số.

Chính phủ lập luận rằng nhiều người sống nhờ chương trình này giờ đây không cần nó nữa do nền kinh tế khỏe mạnh và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Do đó, chương trình này cần được bãi bỏ để giúp tiết kiệm đến 15 tỷ Mỹ kim tiền đóng thuế của người dân.

Trong khuôn khổ chương trình SNAP hiện tại, những người trưởng thành không khuyết tật đủ điều kiện và không có người phụ thuộc chỉ có thể được cấp tem phiếu thực phẩm ba tháng trong vòng ba năm. Quy định giới hạn về thời gian này là nhằm để khuyến khích mọi người đi tìm việc làm. Tuy nhiên, các tiểu bang có thể lách giới hạn thời gian này để kéo dài thời gian được trợ giúp bằng cách cho miễn áp dụng thời hạn nếu họ thấy phù hợp.

Bộ Nông nghiệp (USDA) cho biết họ có kế hoạch chấm dứt việc miễn thời hạn trên toàn tiểu bang trừ phi tiểu bang đó đáp ứng điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp mở rộng do điều kiện kinh tế khó khăn và sẽ hạn chế việc miễn thời hạn ở những khu vực địa lý rộng lớn mà họ xem là có đủ công ăn việc làm. Hiện nay, có 29 tiểu bang miễn thời hạn một phần trong khi 7 tiểu bang miễn thời hạn trên toàn bang.

Trong một cuộc họp báo vào tối 19/12, Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue cho biết 75% trong tổng số 3,8 triệu người lành lặn được lãnh tem phiếu thực phẩm không có đi làm trong năm 2016.

USDA cũng cho biết họ sẽ củng cố những tiêu chuẩn cho việc miễn thời hạn, chẳng hạn như hạn chế thời gian được hưởng để đảm bảo rằng nó không trở nên lỗi thời so với các điều kiện để được xem là nghèo khổ.

Tin tức khác...