Chiếc dù nho nhỏ

Chiếc dù nho nhỏ
Đợi nhỏ trong sân
Chiều rơi vàng vỏ
Giọt buồn mong manh

Chiếc dù nho nhỏ
Giáng nhỏ xinh xinh
Đèn đường trong ngõ
Lúc tỏ lúc lu

Em ơi có biết
Anh đã yêu em
Yêu từ sợi tóc
Đến gót chân son

Theo em mòn mỏi
Còm cõi thân anh
Tình chưa kịp nói
Đã thành hư không

Chiếc dù nho nhỏ
Đưa nhỏ sang sông
Chiếc dù nho nhỏ
Bỏ ngõ trên sông…

Thụy Khuê
2019

Tin tức khác...