Chi phí chữa trị cho những người Mỹ không chủng ngừa covid

New York: Như Thời Báo cũng đã loan tin chi phí trung bình việc chữa trị cho một bệnh nhân bị covid ở Canada là 23 ngàn Gia kim, nhưng nếu cộng thêm với các chi phí khác như tiền lương các bác sĩ.. thì tốn phí chữa 1 người bệnh covid và phải nằm trong bệnh viện hay ở các khu cấp cứu lên đến 50 ngàn dollars.
Trong hôm thứ tư ngày 15 tháng 9, đài CNN có đưa ra những ước tính về chi phí chữa trị cho những người Mỹ không chủng ngừa covid, bị nhiễm và phải nằm trong bệnh viện.
Theo bản ước tính này thì trong vòng 3 tháng qua, chi phí chữa trị cho những người Mỹ không chịu chủng ngừa, bị nhiễm và nằm trong các bệnh viện Mỹ lên đến 5.7 tỷ Mỹ kim.
Theo những dữ kiện thâu thập được của tổ chức the Kaiser Family Foundation thì chi phí chữa trị cho những người Mỹ chưa chủng ngừa vào khoảng 20 ngàn Mỹ kim: chi phí mà nước Mỹ có thể không phải bỏ ra nếu những người này đi chủng ngừa.
Chi phí 20 ngàn Mỹ kim này là chi phí khi bệnh nhân phải nằm trong khu cấp cứu, không tính đến chi phí cho bệnh nhân này sau khi phục hồi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn và phải nằm trong bệnh viện thêm một thời gian.

Tin tức khác...