Chi phí cho ngày lễ hội St Patrick lên đến 713 ngàn dollars

Waterloo-Kitchener: Ngày lễ hội thánh Patrick ở khu vực thành phố Waterloo- Kitchener đã qua, và bây giờ là lúc mà chính quyền các thành phố này kiểm kê lại những chi tiêu.
Trong hôm thứ bảy ngày 14 tháng 4, chính quyền thành phố Waterloo đã công bố bản tổng kết chi tiêu về ngày lễ thánh Patrick, và số tiền lên đến 713 ngàn dollars.
Theo sở cảnh sát thành phố Waterloo thì số người tham dự ngày lễ thánh Patrick trong năm nay nhiều hơn năm ngoái, cho nên chi phí về an ninh và cấp cứu đã gia tăng.
Số tiền chi phí cho cuộc lễ được ghi chi tiết như sau:
-$330,000 cho chi phí cảnh sát
-$62,500 chi phí liên quan đến việc thành phố phải gia tăng nhân sự.
-$120,000 cho các chi phí cấp cứu y tế
-$191,000 cho trường đại học Wifrid Laurier
-$10,000 cho trường đại học Waterloo.
Theo nhận xét của ông Dave Jaworsky, thị trưởng thành phố Waterloo thì số chi phí này quá cao và không giúp ích gì cho cư dân.
Ông thị trưởng cũng đề nghị những biện pháp cắt giảm số người tham dự lễ thánh Patrick vào những năm tới.
Ngày lễ thánh Patrick được tổ chức ở nhiều thành phố ở Canada, nhưng chỉ có thành phố Waterloo-Kitchener là gặp phiền phức: phần lớn những người tham dự là những sinh viên các trường đại học trong khu vực, và những người trẻ, và một số những người này đã lợi dụng cơ hội, phá làng phá xóm, uống rượu say lái xe gây tai nạn,v.v.

Tin tức khác...