Chạy về các nơi hẻo lánh, để tránh đại dịch COVID-19

Tô Cách Lan:Trong khi cư dân ở Anh và Tô Cách Lan đã phải sống cách ly tại gia, chỉ được ra ngoài khi cần thiết , thì cũng có những gia đình, bầu đoàn thê tử lên những chiếc xe van, di tản về những vùng quê hẻo lánh, ít người, nhằm tránh bị lây nhiễm coronavirus.
Số người di tản đến những vùng hẻo lánh ngày một đông, khiến cư dân trong vùng cao nguyên Highlands của xứ Tô Cách Lan đã lo sợ: họ lo sợ những người mới tới sẽ đem theo những COVID-19 đến những khu vực này.
Theo bà Kate Forbes, dân biểu đại diện cho vùng Highlands ở nghị viện Tô Cách Lan thì cư dân trong vùng không chào đón những người đến khu vực này, lẩn tránh COVID-19.
Hiện nay có 416 cư dân Tô Cách Lan bị nhiễm COVID-19 và trong số này chỉ có 9 người ở vùng Highlands.

Tin tức khác...