Chạy bộ đến Vancouver để gây quỹ nghiên cứu ung thư

Một nhóm 6 sinh viên đại học tại Montréal dự trù chạy bộ từ Montréal đến Vancouver để gây quỹ cho công cuộc nghiên cứu về ung thư.

Sự kiện được gọi là “Montreal Runners” ra thời hạn cho họ một tháng để chạy băng ngang đất nước Canada, từ đông sang tây, để gây quỹ 50.000 đô-la cho Hội Terry Fox.

Các sinh viên này từng là đối thủ trên đường chạy khi họ tranh tài với các trường khác, nhưng lần này họ cùng lập thành một nhóm để thực hiện mục tiêu chung. Nhóm này hy vọng là nguồn cảm hứng cho các nhóm khác.

Các sinh viên sẽ khởi hành từ Vaudreuil vào ngày 1/6 và dự trù đến Vancouver vào ngày 30 tháng 6.

Các sinh viên của đội chạy bộ đã chuẩn bị chuyến đi này trong hai năm qua. Trong thời gian huấn luyện họ đã chạy từ West Island đến trung tâm thành phố mỗi tuần khoảng 100 cây số.

Riêng với người tổ chức, Akshay Grover đã mất 6 năm chuẩn bị. Thoạt đầu Grover chạy từ Montréal đến Toronto lúc mới 16 tuổi, gây quỹ được 14.000 đô-la cho cho việc nghiên cứu ung thư ở trẻ em.

Hai năm sau có thêm 3 người khác cùng chạy với anh đến Washington D.C.

Khi cuộc chạy của họ hoàn tất, nhóm dự trù thực hiện một tài liệu để nói chuyện tại các trường trung học nhân danh Hội Terry Fox.

Tin tức khác...