Tìm nhóm/thể loại

Trong Làng Giải trí

Mike Tyson giảm 45kg

Hai ngôi sao nổi tiếng giảm tổng cộng 63kg và được truyền thông gọi là đôi diễn viên nghị lực khi đứng chung khung…