featured

featured

A new i phone sắp ra lò

Cupertino, California: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 7 tháng 9, công ty điện toán Apple sửa soạn…