Cảnh sát thành phố Toronto sẽ không được tham dự cuộc diễn hành Pride Toronto 2019.

Toronto: Trong cuộc họp của tổ chức đảm trách cuộc diễn hành của những người đồng tính ở Toronto, Pride Toronto, trong tối hôm thứ ba ngày 22 tháng giêng, thì các thành viên của tổ chức Pride Toronto đã bỏ phiếu không chấp thuận cho cảnh sát mặc sắc phục, tham dự cuộc diễn hành Pride Toronto 2019.
Kết quả cuộc bầu phiếu là 163 phiếu chống và 161 phiếu thuận, không cho các cảnh sát mặc sắc phục tham dự.
Trong hai năm qua, cảnh sát thành phố Toronto đã không được phép tham dự các cuộc diễn hành Pride Toronto, tổ chức trong những mùa hè.
Muốn là thành viên của tổ chức Pride Toronto, để bỏ phiếu, một người phải từng là người làm việc thiện nguyện cho tổ chức, phải đóng $10 niên liễm và phải chờ 60 ngày trước khi có quyền bỏ phiếu trong các phiên họp.

Tin tức khác...