Cảnh sát mặc sắc phục có thể tham dự cuộc diễn hành của những người đồng tính

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 15 tháng 10, ban tổ chức cuộc diễn hành của những người đồng tính hàng năm ở thành phố Toronto đã cho biết là ban tổ chức quyết định cho mời những cảnh sát viên mặc sắc phục được quyền tham dự cuộc diễn hành trong năm tới.
Trong hai năm qua, những cảnh sát viên mặc sắc phục, đã không được tham dự cuộc diễn hành vì những phản đối của tổ chức những người da đen, the Black Live Matter.

Tin tức khác...