Cảnh sát hải cảng giải cứu 3 con nai

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ ba ngày 15 tháng 3, các cảnh sát hải cảng ở vùng York, trong tỉnh bang Ontario, đã giải cứu ba con nai bị rớt xuống hồ Simcoe trong hôm thứ hai trước đó.

Các con nai này đã đi trên băng trên hồ, và đã bước vào một vùng băng đang tan vì thời tiết ấm.

Các cảnh sát đã dùng thừng buộc vào những cái đai (harness) để kéo ba con nai này lên khỏi mặt hồ.

Tình trạng sức khỏe của những con nai tốt sau khi được kéo lên, và sau đó người ta đã thả chúng về rừng.

Tin tức khác...