Cảnh sát bắt giữ một băng đảng chuyên cướp các tiệm bán cell phones.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 12 tháng 6, cảnh sát vùng đại thủ phủ Toronto đã bắt giữ 22 người gồm những người đàn ông và thiếu niên, trong một băng đảng chuyên cướp các tiệm bán cell phones.
Băng đảng này tự gọi là Matrix bandits và chúng đã tụ tập qua các liên lạc trên các mạng xã hộ.
Trong vòng 4 tháng qua, chúng đã ăn cướp 32 tiệm bán cell phones trong vùng đại thủ phủ.

Tin tức khác...