Canada và Hoa Kỳ đồng ý về một thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 30 tháng 9, Canada đã đồng ý ký kết một thỏa hiệp duy trì thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA.
Sau hơn 1 năm thương thảo, cuối cùng các viên chức của hai quốc gia Hoa Kỳ và Canada đã đồng ý về một thỏa hiệp NAFTA mới.
Những điểm khó khăn trong việc ký kết là việc Canada bảo vệ thị trường buôn bán sữa nội địa và muốn duy trì phương cách hiện hành trong hiệp ước, để giải quyết những bất đồng ý kiến giữa ba quốc gia thành viên.

Tin tức khác...