Canada thâu nhận số người tỵ nạn ở mức kỷ lục.

Ottawa: Một bản tường trình của cơ quan đặc trách về tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc thì trong năm 2017 số người phải đi tỵ nạn trên thế giới đã lên đến một kỷ lục và trong năm 2017, Canada cũng đã thâu nhận số người tỵ nạn lớn nhất trên thế giới so với dân số của Canada.
Bản tường trình của cao ủy Liên Hiệp Quốc đặc trách về tỵ nạn thì trong năm 2017 có 68.5 triệu người trên thế giới phải bỏ nhà cửa đi tỵ nạn, một con số lớn lao nhất từ trước đến nay.
Trong năm 2017, Canada đã nhận số người tỵ nạn đứng hàng thứ 9 trên thế giới, nếu tính theo tổng số người tỵ nạn được thâu nhận.
Trong năm 2017, Canada thâu nhận 47,800 người tỵ nạn, hơn gấp đôi con số người tỵ nạn mà Canada thu nhận trong năm 2016.
Trong năm 2017 có 330 ngàn người xin tỵ nạn ở Hoa Kỳ.

Tin tức khác...