Canada thâu nhận một cặp đồng tính từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 5 tháng 9, một cặp đồng tính, bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không cho sống chung, đã đến đoàn tụ ở Canada, nhờ vào những nỗ lực của những nhà bảo trợ tư nhân.
Hai người đồng tính từ hai quốc gia khác nhau, phải bỏ nước ra đi vì những kỳ thị. Ông Alireza sinh trưởng ở Ba Tư, và ông Kiran sinh trưởng ở Ấn Độ, đã phải tha phương cầu thực vì chính quyền những xứ này không chấp nhận chuyện đồng tính.
Họ gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau một thời gian sống chung, chính quyền xứ này cũng khám phá ra và không cho họ sống chung với nhau nữa: bắt mỗi người sống ở một thành phố khác nhau.
Qua những liên lạc trên mạng internet của những người đồng tính, tổ chức đồng tính ở thành phố Vancouver có tên là All It Happens của Vancouver Rainbow Refugee đã đứng ra bảo lãnh hai người này.
Ông Alireza đã nói với các phóng viên báo chí ở phi trường Vancouver, là khi chiếc máy bay hạ cánh xuống phi trường là ông ta đã cảm thấy như ông ta đã trở về nhà, sau một thời gian lưu lạc.

Tin tức khác...