Canada tham dự trở lại cuộc thương thảo thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ hai ngày 27 tháng 8, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ đã loan báo là hai quốc gia này đã có những thỏa thuận về việc sửa đổi lại thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, NAFTA.
Những loan báo này đã khiến bà tổng trưởng ngoại giao Canada, rút ngắn cuộc công du qua Âu Châu, để bay về Hoa Thịnh Đốn, tham dự những cuộc thương thảo với các giới chức Mỹ và Mễ Tây Cơ.
Như chúng ta đã biết, thỏa ước NAFTA đã được ký kết từ thời của cựu thủ tướng Brian Mulroney, mà tổng thống Trump cho là quá thiên vị cho Canada và Mễ Tây Cơ, cần được ký kết lại.
Cũng trong hôm thứ hai, tổng thống Trump đã nói là những thỏa hiệp đạt được giữa Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ, sẽ là nền tảng căn bản của một thỏa hiệp NAFTA mới của ba quốc gia gồm cả Canada.
Tổng thống Trump cũng cho biết là ông sẽ điện thoại cho thủ tướng Trudeau để mời Canada trở lại bản thương thảo.
Đồng thời tổng thống Trump cũng đe dọa là nếu Canada không thương thảo thỏa ước NAFTA một cách hợp tình hợp lý và có lợi cho Hoa Kỳ, thì ông sẽ cho đánh thuế lên những chiếc xe hơi làm từ Canada và nhập cảng vào Mỹ.
Trong hôm thứ hai, bà Chrystia Freeland, tổng trưởng ngoại giao Canada đã hủy bỏ cuộc công du Âu Châu, quay lại Hoa Thịnh Đốn để dự những cuộc thương thảo cấp cao giữa ba quốc gia.
Trong khi đó thủ tướng Trudeau đã nhấn mạnh là ông chỉ ký kết những thỏa ước nào có lợi cho Canada.

Tin tức khác...