Canada sẽ hoàn tất việc chủng ngừa covid hoàn toàn vào cuối tháng 7?

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo thì trong tuần lễ bắt đầu từ ngày thứ hai 21 tháng 6, Canada sẽ nhận thêm 5.2 triệu liều thuốc chủng covid.
Trong số 5.2 triệu liều này có 2.4 triệu liều thuốc Pfizer nhưng số thuốc này sẽ chở đến Canada vào những ngày cuối tuần và vì thế trong những ngày đầu tuần, chính quyền các tỉnh bang Quebec và Ontario đã cho chủng ngừa cư dân trong những ngày đầu tuần bằng thuốc Moderna.
Theo các chuyên gia y tế thì phẩm chất của hai loại thuốc chủng Pfizer và Moderna tương đương nhau và có thể dùng thay thế cho nhau.
Trên 20 phần trăm cư dân Canada, những người trên 12 tuổi, đã được chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi thuốc
Cũng trong ngày thứ hai 21 tháng 6, bà Anita Anand, tổng trưởng bộ vật tư cũng cho biết là tính đến cuối tháng 6, Canada sẽ nhận tổng cộng trên 50 triệu liều thuốc chủng ngừa covid, và tính đến cuối tháng 7, số lượng thuốc chủng ngừa covid mà Canada nhận được sẽ là 68 triệu liều, đủ chủng ngừa cho toàn thể cư dân Canada.
Trong khi đó chính quyền các cấp từ tỉnh bang xuống đến cấp thành phố, vẫn nỗ lực chủng ngừa cho cư dân.
Tại thành phố Toronto đã có trên 75 phần trăm những người trưởng thành được chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi và 25 phần trăm cư dân đã được chủng ngừa hoàn toàn.
Cũng trong ngày thứ hai 21 tháng 6, giới chức thành phố Toronto loan báo sẽ tổ chức một ngày đại chủng ngừa cho cư dân thành phố.
Ngày đại chủng ngừa dự trù vào ngày 27 tháng 6 và có tên là The Toronto Vaccine Day. Theo như dự tính thì sẽ có khoảng 10 ngàn người được chích ngừa trong ngày đại chủng ngừa sắp diễn ra.

Tin tức khác...