Canada sẽ cho hợp thức hóa cần sa vào năm 2018?

Ottawa: Theo tin của đài CBC thì  chính quyền liên bang của thủ tướng Justin Trudeau sẽ cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa vào ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Theo đài CBC thì chính quyền liên bang sẽ cho công bố quyết định hợp thức hóa này vào ngày 10 tháng 4 sắp tới.

Dân biểu phụ trách cho việc hợp thức hóa cần sa là dân biểu Bill Blair, nguyên là cảnh sát trưởng thành phố Toronto.

Theo tin của đài CBC thì chính quyền liên bang sẽ lo về  việc an toàn và bảo đảm cho việc lưu hành cần sa cũng như cung cấp những môn bài cho những công ty muốn sản xuất cần sa.

Trong khi chính quyền các tỉnh bang sẽ  đặc trách về   cách phân phối  cũng như giá cả  của việc bán cần sa trong từng tỉnh bang.

Chính quyền liên bang sẽ  ấn định là chỉ những người trên 18 tuổi mới có quyền mua bán cần sa, nhưng chính quyền các tỉnh bang có thể gia tăng  mức tuổi này.

Những  người Canadians có thể trồng cần sa tại gia và  chỉ trồng được tối đa 4 cây cần sa  cho mỗi nhà.

Tin tức khác...