Canada mừng ngày Quốc Khánh 1 tháng 7

Những hình ảnh của những người Canadians mừng ngày Quốc Khánh 1 tháng 7 trên toàn Canada.

Tin tức khác...