Canada đã thắng trong cuộc chiến chống loài vi rút corona

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 15 tháng 6 thì trong ngày thứ hai trước đó, chỉ có 296 cư dân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và có thêm 13 người chết.
Con số 296 người nhiễm covid trong 1ngày là con số thấp nhất ở tỉnh bang Ontario kể từ ngày 17 tháng 9 năm ngoái 2020 cho đến nay.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện tỉnh bang Ontario đã giảm xuống còn có 433 người mà trong số này có 382 người phải nằm trong khu cấp cứu.

Cũng tính đến ngày thứ hai 14 tháng 6, có 11,529,430 liều thuốc chủng được sử dụng cho cư dân tỉnh bang Ontario giúp cho 73.4 phần trăm những cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi và 15.8 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn.
Nếu nói riêng thành phố Toronto thì có 75 phần trăm những người trên 12 tuổi được chủng ngừa 1 mũi và 20 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.
Điều kiện 75 phần trăm 1 mũi và 20 phần trăm 2 mũi là điều kiện mà chính quyền tỉnh bang Ontario đã đề ra để mở cửa lại guồng máy kinh tế giai đoạn 3! Trong khi hiện nay tỉnh bang Ontario vẫn còn ở trong giai đoạn 1.
Những tin vui cũng đến từ tỉnh bang Quebec khi trong ngày thứ hai 14 tháng 6, chỉ có 105 người Quebecers bị nhiễm covid: con số thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020 cho đến nay.
Số người bị covid và phải nằm trong những khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Quebec cũng chỉ còn 50 người.
Canada đã chiến thắng trong cuộc chiến chống loài vi rút corona.

Tin tức khác...