Canada có thêm 10 ngàn công việc trong tháng 9, trong khi Hoa Kỳ mất đi trên 30 ngàn công việc.

Ottawa: Theo những tin tức công bố trong hôm thứ sáu ngày 6 tháng 10, nền kinh tế của Canada vẫn tiếp tục phát triển mạnh với số công ăn việc làm mới tiếp tục gia tăng.

Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada, thì trong tháng 9 vừa qua, đã có thêm 10 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada, trong khi tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc vẫn duy trì ở mức 6.2 phần trăm: mức thất nghiệp thấp nhất ở Canada kể từ năm 2000 cho đến nay.

Cũng theo bản tường trình thì phần lớn số công ăn việc làm mới là những việc làm toàn thời gian. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy, chủ nhân các cơ sở thương mại tin tưởng về những tương lai sáng lạn, mới dám mướn thêm những nhân viên làm việc dài hạn.

Với những tiến triển của nền kinh tế, ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ còn gia tăng mức lãi suất thêm nữa, sau hai lần gia tăng trong năm nay?

Theo bản công bố thì mức lương trung bình của những công nhân Canada, gia tăng 2.2 phần trăm trong tháng 9, và đây là mức gia tăng mạnh nhất , kể từ tháng 6 năm 2016 cho đến nay.

Nền kinh tế phát triển, ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất, mức lương gia tăng, sẽ có thể gây cho mức lạm phát sẽ gia tăng theo.

Trong khi đó tại Hoa Kỳ, số công ăn việc làm đã sút giảm hết 33 ngàn công việc trong tháng 9. Lý do giải thích cho sự sút giảm này là  vì hậu quả của hai trận bão Harvey và Irma vừa thổi đến Hoa Kỳ.

Trận thứ ba cũng vừa đến tiểu bang Mississippi hôm thứ bảy 7 tháng 10, có thể cũng sẽ gây những sút giảm trong công ăn việc làm ở Mỹ trong  kỳ công bố sắp đến.
Theo những ước lượng trận bão Harvey đã gây những thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ từ 76 tỷ Mỹ kim cho đến 87 tỷ Mỹ kim, và trận bão Irma gây thiệt hại từ 58 tỷ Mỹ kim lên đến 83 tỷ Mỹ kim.

 

More Stories...