Canada cho phép thân nhân đoàn tụ qua cửa ngõ biên giới

Ottawa: Như chúng ta cũng biết cửa biên giới đường bộ giữa Canada và Hoa Kỳ đã bị tạm đóng cửa cho đến ít nhất ngày 21 tháng 11.
Việc đóng cửa này không cho du khách hai bên qua lại, chỉ cho những người làm những công việc khẩn cấp như y tá, bác sĩ qua lại và cho việc lưu thông hàng hóa.
Chính vì thế nhiều gia đình có người thân ở hai bên bờ biên giới, đã không thể gặp nhau.
Tuy nhiên trong hôm thứ sáu ngày 2 tháng 10, chính quyền liên bang Canada đã nới lỏng những giới hạn trong việc cho thân nhân ở hai bên biên giới gặp nhau.
Trước đây những người được gọi là thân nhân trong 1 gia đình chỉ bao gồm vợ chồng.
Chính quyền liên bang đã nới lỏng việc định nghĩa thân nhân bao gồm bố mẹ, con cái, cháu và anh chị em.
Ngoài ra cũng có những điều khoản cho mới thân nhân được qua khi có một chuyện buồn trong gia đình như là có người chết.

Tin tức khác...