Canada chấp thận cho việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu về Mỹ.

Ottawa: Như những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 3, chính quyền liên bang Canada đã chấp thuận cho bắt đầu cách thức cho phép Hoa Kỳ dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu về Mỹ.
Các cơ quan an ninh Canada đã bắt giữ bà Mạnh trong tháng chạp năm ngoái 2018 tại phi trường Vancouver, theo lời yêu cầu của các cơ quan an ninh Mỹ.
Hoa Kỳ đã cáo buộc công ty viễn thông Huawei mà bà Mạnh là giám đốc tài chánh, đã vi phạm lệnh cấm vận mà Hoa Kỳ đã đặt ra, sau khi công ty Huawei đã bán những dụng cụ viễn thông có phụ tùng làm từ Mỹ.

Tin tức khác...