Cần thêm người tình nguyện giúp tổ chức bảo trợ người tỵ nạn vào Canada.

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra ở thành phố Ottawa vào hôm thứ ba 7 tháng 8, ông Mark Zarecki, giám đốc điều hành của trung tâm the Jewish Family Services cho biết là tổ chức này của những người Canada gốc Do Thái, đã có phương tiện tài chánh bảo trợ cho tối đa 150 người tỵ nạn đến Canada, nhưng cần có sự tiếp tay của những thiện nguyện viên.
Quỹ tài trợ cho việc bảo trợ 150 người tỵ nạn sẽ do sự đóng góp của các tổ chức the University of Ottawa Refugee Hub, the Jewish Family Services in Ottawa , the Shapiro Foundation , và của một nhà mạnh thường quân ở Canada dấu tên.
Những người tỵ nạn được nhận vào sẽ qua sự thanh lọc, phỏng vấn của cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc.
Cũng theo tin tức thì theo quy định của chính quyền liên bang, muốn bảo trợ một người tỵ nạn, người ta cần phải có ít nhất $10,000 và muốn bảo trợ một gia đình tỵ nạn 5 người, số tiền cần cho việc bảo trợ là $20,000.
Cũng theo ông Zarecki thì số tiền mà các tổ chức từ thiện quyên góp được cho việc bảo trợ 150 người tỵ nạn lên đến trên 1 triệu dollars.
Cũng theo ông Zarecki thì họ cần hàng trăm những thiện nguyện viên cho việc bảo trợ này: đón ở phi trường, giúp đưa đón trong các dịch vụ y tế, tìm việc, mướn nhà..v.v.

Tin tức khác...