Cần sa dùng trong lãnh vực y khoa cũng sẽ bị đánh thuế.

Ottawa: Như chúng ta đã biết hiện nay có nhiều người ở Canada vẫn được phép dùng cần sa chữa bệnh, vì họ có những căn bệnh mà uống thuốc bình thường không thuyên chuyển, và cần sa chỉ bị đánh thuế HST 13 phần trăm.
Tuy nhiên vào ngày 17 tháng 6 sắp đến, chính quyền liên bang sẽ cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa.
Bất cứ người nào trên 18 tuổi cũng có quyền đến mua ở các tiệm bán cần sa chỉ định.
Cần sa bán công khai thì ngoài thuế HST, người mua sẽ còn phải đóng thêm 10 phần trăm thuế phụ thu.
Những người đang sử dụng cần sa y khoa, lo ngại là họ sẽ phải đóng thếm 10 phần trăm thuế như những người mua khác, trong khi vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng đến từ giới chức trong chính quyền liên bang.

Tin tức khác...