Cấm không cho đi guốc cao gót ở chỗ làm việc.

Victoria: Sau những lời hứa của thủ hiến Christy Clark những tháng trước đây, vào ngày thứ sáu 7 tháng 4, chính quyền tỉnh bang B.C. đã quyết định cấm không cho người ta đi guốc cao gót ở  những nơi làm việc trong tỉnh bang.

Chính quyền tỉnh bang B.C. đã cho sửa đổi luật về vấn đề an toàn và sức khỏe, trực thuộc luật bồi thường cho người làm việc, the  Workers Compensation Act, cho là mang guốc cao gót  sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người làm việc.

Dự thảo cấm mang đi giầy cao gót ở tỉnh bang B.C. đã được đệ trình nghị viện tỉnh bang  bởi nghị viên  Andrew Weaver,thủ lãnh đảng Green.

Theo nghị viên Weaver thì ông không thể  tưởng tượng được những người làm việc trong kỹ nghệ nhà hàng và quán rượu ở tỉnh bang B.C. đã phải đi giầy cao gót, khi tiếp khách hàng

Tin tức khác...