Cái Lạnh chết người sẽ còn kéo dài thêm 2 tuần

Toronto: Trong những ngày qua những trận bão tuyết với cái lạnh khủng khiếp đã diễn ra từ các tiểu bang ở miền trung nước Mỹ, qua đến những tiểu bang ở miền đông, và kéo lên tận Canada.
Tại nhiều vùng số lượng tuyết rơi trong những ngày cuối tuần 19 tháng giêng lên đến 50 cm, và nhiệt độ cộng thêm cái lạnh của gió ở nhiều nơi cũng xuống đến mức trừ 40 độ C.
Theo ông Michael Guy, khí tượng gia của đài truyền hình CNN thì cái lạnh cực kỳ của mùa đông năm nay ở Bắc Mỹ sẽ còn kéo dài thêm hai tuần lễ nữa!

Tin tức khác...