Cách nào lấy lại tiền đã bỏ quên trong các trương mục ngân hàng.

Ottawa: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ ba ngày 21 tháng 3, thì  hiện nay ngân hàng trung ương Canada còn lưu giữ 1.8 triệu trương mục ngân hàng  không có người nhận, với số tiền tổng cộng lên đến 678 triệu dollars.

Theo bà Josianne Menard, phát ngôn viên của ngân hàng trung ương Canada thì  trương mục có nhiều tiền nhất  có số tiền lưu trữ lên đến 800 ngàn dollars.

Theo nguyên tắc, những trương mục  mà ngừoi ta mở ở các ngân hàng tư  và không có người nhận trong vòng 10 năm, thì các trương mục này sẽ phải chuyển qua cho ngân hàng trung ương.

Sau khi được chuyển qua, những trương mục nào có số tiền lưu trữ dưới 1 ngàn dollars, sẽ được giữ trong ngân hàng trung ương thêm 1 thời hạn 30 năm. Những trương mục nào có trên 1 ngàn dollars, sẽ được lưu trữ thêm 100 năm.

Quá thời hạn  trên mà vẫn không có ai đứng ra nhận lãnh, thì số tiền bỏ lại này sẽ được xung vào công quỹ quốc gia. Từ năm 2006 cho đến nay, đã có 9.1 triệu dollars được xung vào công quỹ quốc gia, từ các trương mục không người nhận.

Theo bà Menard thì phần lớn những  trương mục ngân hàng này là do chủ nhân đã quên: rất nhiều người mở nhiều trương mục khác nhau và sau một thời gian, họ không nhớ là họ có bao nhiêu trương mục. Cũng có người bị bệnh Quên và không thông báo cho thân nhân về số tiền mà họ cất giữ. Cũng có những người qua đời mà không có thân nhân.

Nếu bạn muốn kiểm soát xem trong 1.8 triệu trương mục đang bị  giữ ở ngân hàng trung ương Canada có trương mục nào của bạn, thì hãy vào website của ngân hàng trung ương, www.bankofcanada.ca, kiếm mục “Unclaimed balances”, và đánh tên của mình vào. Nếu bạn có trương mục thì bạn sẽ thấy.

Sau đó bạn sẽ điền vào mẫu đơn và tiền sẽ về trong vòng từ 10 tuần lễ cho đến 12 tuần lễ.

Tin tức khác...