Các tin tặc Trung quốc đã làm thiệt hại cho Canada hàng trăm triệu dollars.

Ottawa: Theo  bản tin của báo Globe and Mail  hôm thứ sáu ngày 31 tháng 3, thì trong năm 2014, tin tặc Trung quốc đã lẻn vào hệ thống điện thư của cơ quan khảo cứu quốc gia, the National Research Council (NRC) và đã gây thiệt hại cho chính quyền liên bang hàng trăm triệu dollars.

Trong tuần trước, tân đại sứ Trung quốc ở Ottawa đã yêu cầu  chính quyền liên bang  mở cửa cho các công ty Trung quốc đầu tư vào Canada, và ông cũng bác bỏ những tin cho rằng các tin tặc Trung quốc đã lẻn vào ăn cắp những dữ kiện quý giá của Canada trong nhiều lãnh vực từ kinh tế cho đến quốc phòng.

Tưởng cũng nên nói thêm  trước đó nhiều năm, có nguồn tin cho rằng tin tặc Trung quốc đã lẻn vào ăn cắp những tài liệu mật của công ty Nortel của Canada và từ đó khiến công ty Nortel không cạnh tranh nổi với các công ty khác, và cuối cùng công ty Nortel đã phải khai phá sản.

Tin tức khác...