Các nhân viên cấp cứu, cứu chủ thoát chết

Windsor, Ontario: Có nhiều trường hợp xảy ra trước đây là những thú vật nuôi trong nhà  đã cứu chủ thoát chết, nhưng ít khi nào có chuyện là các nhân viên chuyên đi cấp cứu người, đã cứu chính ông chủ của họ thoát chết, theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 31 tháng 10.

Trong những tuần lễ đầu tháng 10, bà  vợ của ông  Bruce Krauter, trưởng ty cứu cấp khu vực  hai thành phố Essex và Windsor đã gọi điện thoại cấp cứu 911, vì ông chồng bà  bị đau ngực.

Các nhân viên cấp cứu, làm dưới quyền của ông Krauter đã đến nhưng họ không ngờ người được  cấp cứu là xếp lớn của họ.

Sau vài tuần tĩnh dưỡng ở bệnh viện, ông Krauter đã hổi phục và trở lại làm việc.

Tuyên bố với các phóng viên báo chí, ông Krauter nói là ông  ta bây giờ mới cảm thấy giá trị của công việc ông đang làm.

Ông cũng nói là khi bị kích tim, ông có cảm tưởng như có khối đá nặng ngàn cân đè trên ngực.

Ông Krauter cũng cảm ơn bà vợ đã kịp thời gọi điện thoại cấp cứu, vì nếu trễ chừng 5 phút thôi thì có lẽ ông đã không sống sót.

More Stories...