Các nhà hàng, quán rượu ở tỉnh bang Quebec sẽ được mở cửa đón khách hàng tối đa

Montreal: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ sáu 15 tháng 10, ông Christian Dubé, bộ trưởng y tế tỉnh bang Quebec loan báo là bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 sắp đến, chính quyền tỉnh bang sẽ hủy bỏ lệnh giới hạn số thực khách được vào ăn uống tại các nhà hàng ở tỉnh bang Quebec.
Như thế các nhà hàng, quán rượu ở tỉnh bang Quebec, sẽ được mở cửa đón khách không giới hạn số người, miễn là những người này xuất trình giấy chứng nhận đã chủng ngừa covid hoàn toàn.
Ngoài ra chính quyền tỉnh bang Quebec cũng nới lỏng những giới hạn khác tại các nhà hàng: rút ngắn khoảng cách xã hội từ 2 mét xuống còn 1 mét, các bàn ăn có quyền ngồi tối đa 10 người.
Những khách hàng phải xuất trình giấy chứng nhận chủng ngừa covid hoàn toàn và phải đeo khẩu trang và chỉ được quyền bỏ khẩu trang khi ngồi xuống ăn uống.
Việc xuất trình giấy chứng nhận chủng ngừa covid không là điều bắt buộc là nếu không xuất trình thì sẽ bị phạt, mà tùy theo quyết định của chủ nhân các nhà hàng này, hay nói rõ hơn là tùy thuộc nhân viên làm việc trong các nhà hàng hay quán rượu này.
Trong khi đó tại tỉnh bang Ontario, bác sĩ Kieran Moore nói là việc phải xuất trình giấy chủng ngừa covid ở tỉnh bang Ontario chỉ kéo dài trong một thời gian.
Theo nhận định của nhiều quan sát viên thời cuộc thì việc phải xuất trình giấy chủng ngừa covid ở tỉnh bang Ontario, có thể sẽ không còn cần thiết nữa, khi chính quyền cho chấm dứt giai đoạn 3, tức là cho mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế?

Tin tức khác...