Các nhà giải phẩu Mỹ thành công trong việc ghép thận con heo cho người

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 20 tháng 10, một cuộc giải phẩu ghép thận heo vào người lần đầu tiên đã thành công.
Cuộc ghép thận heo diễn ra ở bệnh viện NYU Langone Health trong thành phố New York.
Các mô trong thận heo này đã được thay đổi để ngăn ngừa bị cơ thể người không nhận.
Người được thay thận là một phụ nữ mà não đã không hoạt động cũng như thận suy.
Các thân nhân của người phụ nữ này đồng ý cho các bác sĩ thay thận để xem có gây phản ứng gì không?
việc thay thận diễn ra tốt đẹp, cơ thể của người phụ nữ mà óc đã không làm việc, không tìm cách tống khứ trái thận heo.
Sau khi thử nghiệm, các bác sĩ đã rút hệ thống trợ sinh và người phụ nữ này qua đời một cách êm thắm.
Thành công này sẽ giúp thêm cho việc khảo cứu dùng những nội tạng của thú vật ghép cho người trong tương lai.
Hiện nay có những thiếu hụt các bộ phận nội tạng cho những bệnh nhân cần thay.
Tại Hoa Kỳ có khoảng 107 ngàn người trong danh sách cần được thay nội tạng, trong đó có 90 ngàn người cần được thay thận.

Tin tức khác...