Các ngân hàng cho gia tăng mức lãi suất chính

Toronto: Sau khi ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất căn bản, trong hôm thứ tư ngày 24 tháng 10, các ngân hàng tư ở Canada đã đồng loạt cho gia tăng mức lãi suất chính ( prime rate): lãi suất tính lên khách hàng.
Mức lãi suất chính của những ngân hàng CIBC, Bank of Montreal, Royal Bank và Scotiabank đã lên đến 3.95 phần trăm.

Tin tức khác...