Các lãnh địa miền bắc dự định thiết lập một trường đại học

Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 18 tháng 6, ba vùng lãnh địa, territories, những chuẩn tỉnh bang ở Canada, trên vùng bắc đã dự định kết hợp thiết lập một trường đại học đầu tiên trên vùng bắc Canada.

Ba vùng lãnh địa là Yukon, the Northwest Territories và Nunavut tuy có những phương cách điều hành khác nhau, nhưng có cùng chung một mục tiêu: tạo cơ hội cho cư dân sống trên miền bắc Canada có cơ hội vào đại học, mà không phải di chuyển hàng ngàn cây số xuống miền xuôi.

Các nhà lãnh đạo của ba vùng lãnh địa đã nghĩ là với những ngôn ngữ dùng trong ba vùng này khác nhau, cũng như những thay đổi của khí hậu, sẽ thu hút những nhà khảo cứu, cũng như những sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, đến trường đại học Bắc Cực này.

Trường đại học mới sẽ có tên là Yukon University nguyên là trường cao đẳng Yukon, sẽ được bành trướng thành một trường đại học.

Tin tức khác...