Các giới chức Canada thảo luận với tân tổng thống Mễ Tây Cơ về chuyện tự do mậu dịch Bắc Mỹ.

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 25 tháng 7, ba tổng trưởng trong chính quyền Canada đã sang Mễ Tây Cơ, để thảo luận với các viên chức của xứ này về thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ, NAFTA, trước khi tân tổng thống Mễ bay sang Hoa Thịnh Đốn họp với tổng thống Trump cũng về thỏa ước NAFTA.
Thỏa ước NAFTA đã phải thương thảo lại giữa ba quốc gia thành viên, sau những than phiền của ông Trump là Hoa Kỳ đã bị chèn ép trong thỏa hiệp này.
Mới đây ông Trump cũng đe dọa là nếu các thành viên không tiến đến một thỏa hiệp mới, theo ý của ông và có lợi cho Mỹ, thì ông sẽ thương thảo những thỏa hiệp tự do mậu dịch mới, với từng quốc gia riêng biệt.
Trong hôm thứ tư, bà tổng trưởng ngoại giao Chrystia Freeland , ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau và ông tổng trưởng giao thương quốc tế Jim Carr đã đến thành phố Mexico để thảo luận với các viên chức Mễ.
Cả hai quốc gia Canada và Mễ Tây Cơ đều không đồng ý việc Hoa Kỳ đòi xé bỏ thỏa ước NAFTA, và thương thảo riêng với từng quốc gia những thỏa ước mới.

Tin tức khác...