Các đại ngân hàng Canada tiếp tục kiếm số lợi nhuận kếch xù

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 24 tháng 8, hai đại ngân hàng ở Canada đã công bố số lợi nhuận mà hai ngân hàng này thu được trong 3 tháng vừa qua.
Trong ba tháng tính đến cuối tháng 7 năm nay 2021, ngân hàng Montreal đã thu vào số lợi nhuận là 2.2 tỷ dollars, gia tăng 85 phần trăm so với số lợi nhuận trong 3 tháng của tài khóa năm trước.
Trong năm trước khi đại dịch hoành hoành, ngân hàng Montreal đã để ra 1tỷ dollars tiển dự trữ phòng khi có quá nhiều khách hàng nhất là những người mua nhà không có khả năng trả và quỵt nợ.
Nhưng tình trạng đó đã không xảy ra và số tiền mà khách hàng quỵt nợ trong năm ngoái chỉ có 70 triệu dollars.
Số lợi nhuận của ngân hàng Montreal gia tăng trên mọi lãnh vực từ các trương mục tiết kiệm, đến tiền cho vay nợ nhà và số lợi nhuận cũng gia tăng từ các chi nhánh bên Mỹ.
Tương tự như ngân hàng Montreal, số lợi nhuận của ngân hàng Nova Scotia trong ba tháng qua cũng gia tăng lên đến 2.5 tỷ dollars, so với số lợi nhuận trong 3 tháng cùng thời gian năm ngoái chỉ có 1.3 tỷ dollars, gia tăng gần 100 phần trăm.
Số tiền mà ngân hàng Nova Scotia dự trữ phòng khi có quá nhiều người quỵt nợ cũng giảm từ 2.1 tỷ dollars trong năm ngoái xuống còn 380 triệu dollars

Tin tức khác...