Các đại ngân hàng Canada cho gia tăng mức lãi suất.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 27 tháng 4, phát ngôn viên của ngân hàng Royal cho biết là bắt đầu từ ngày 30 tháng 4, ngân hàng này cho gia tăng mức lãi suất nợ nhà, loại nợ nhà cố định 5 năm và loại 10 năm thêm 20 điểm và loại nợ nhà cố định 1 năm và 4 năm thêm 15 điểm, trong khi giảm mức lãi suất nợ thả nổi 15 điểm.
Trước đó ngân hàng Toronto Dominion đã cho gia tăng mức lãi xuất nợ nhà cố định 5 năm thêm 45 điểm và ở mức 5.59 phần trăm, khi mức lời của công trái phiếu lên đến mức 2.18 phần trăm, mức cao nhất kể từ năm 2011 cho đến nay.
Ngân hàng Toronto Dominion cũng cho tăng mức lãi suất nợ nhà cố định của những loại hai năm, ba năm, 6 năm và 7 năm.
Theo tin của đài CBC thì những khách hàng tốt của ngân hàng, có điểm tín dụng cao, vẫn có thể mướn tiền nợ mua nhà của các ngân hàng với mức lãi suất loại nợ nhà cố định 5 năm là 3.39 phần trăm và mức lãi suất thả nổi là 2.75 phần trăm.

Tin tức khác...