Các cửa tiệm Gap Canada bị đóng cửa

Toronto: Theo những tin tức công bố hôm thứ hai ngày 4 tháng 3, thì trong số những tiệm bán quần áo Gap bị đóng cửa, sẽ có thêm nhiều cửa tiệm ở Canada.
Trong vòng 2 năm sắp tới, công ty bán quần áo Gap sẽ phân chia thành hai công ty riêng biệt: một công ty bao gồm tất cả các cửa tiệm có tên là Old Navy, còn một công ty khác bao gồm các cửa tiệm có tên như Gap, Banana Republic, Athleta, Intermix, Hill City.
Ngoài việc phân chia thành hai công ty riêng biệt, công ty Gap dự trù sẽ đóng cửa 230 cửa tiệm, nhưng người phát ngôn viên không tiết lộ là trong số 230 cửa tiệm sẽ bị đóng cửa, có bao nhiêu tiệm ở Canada?

Tin tức khác...