Các công ty trồng cần sa tranh nhau cái tên POT

Toronto: Sau khi Canada cho hợp thức hóa chuyện lưu hành cần sa, thì hàng chục công ty lớn nhỏ trồng cần sa đã mở cửa hoạt động như là công ty Canopy, Aurora.v.v. và công ty nào cũng muốn lấy những ký hiệu mà các nhà đầu tư có thể hình dung ra là họ đã đầu tư vào một công ty trồng cần sa, như công ty Canopy lấy ký hiệu trên thị trường chứng khoán Toronto và New York là WEED.
Tuy nhiên những công ty này không có công ty nào có ký hiệu là POT, ký hiệu gần gũi nhất của một công ty trồng cần sa.
Vì ký hiệu POT trên thị trường chứng khoán New York và Toronto là của công ty Potash Corp, một công ty về phân bón.
Mới đây công ty Potash tổ hợp với công ty Agrium thành một công ty mới, và không dùng ký hiệu POT nữa.
Một công ty muốn dùng lại ký hiệu cũ của 1 công ty đã hủy hỏ trên thị trường, phải chờ đợi 1 năm.
Ngày 30 tháng giêng sắp đến là đúng 1 năm, và vì có quá nhiều công ty trồng cần sa muốn dùng ký hiệu POT cho nên ban giám đốc của hai thị trường chứng khoán Bắc Mỹ quyết định bốc thăm: công ty này may mắn trúng thăm thì sẽ được quyền dùng tên POT này!

Tin tức khác...