Các công ty bán đồ ăn nhanh, cho bán thực đơn điểm tâm suốt ngày

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ sáu ngày 27 tháng giêng, hai công ty chuyên bán d0ồ ăn nhanh ở Canada đã cho biết là họ sẽ cho bán thức ăn điểm tâm suốt ngày, thay vì chỉ buổi sáng thôi như trước đó.

Hai công ty bán đồ ăn nhanh là McDonald’s Canada và A&W đã cho biết sẽ bán đồ điểm tâm nguyên ngày. Tiệm McDonald’s sẽ bán điểm tâm nguyên ngày kể từ ngày 21 tháng 2 trong 1,100 cửa tiệm trong số 1,450 cửa tiệm ở Canada.

Trong khi công ty A&W cho biết sẽ bán thức ăn điểm tâm nguyên ngày, bắt đầu từ mùa xuân năm nay tại phần lớn  879 cửa tiệm của công ty này ở Canada.

Theo những nhận định của các nhà chuyên môn thì những món ăn mà thực khách Canada ưa chuộng như là món pancake, trứng và khoai tây hash browns sẽ được bán suốt ngày ở nhiều cửa tiệm bán đồ ăn nhanh.

Cũng theo những thống kê thì trong vòng từ tháng chạp năm 2015 cho đến tháng 11 năm 2016, có 1.24 tỷ khách hàng trong số 6.5 tỷ thực  khách, đã gọi những món ăn cho bữa điểm tâm: số thực khách ăn điểm tâm gia tăng 6.3 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tin tức khác...