Các bác sĩ thành phố Edmonton, trợ giúp cho tàu bệnh viện y tế Phi Châu

Edmonton: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 11 tháng 2, một nhóm các bác sĩ Canada làm việc ở bệnh viện thành phố Edmonton, đã giúp chẩn đoán bệnh nhân trên chiếc tàu bệnh viện Phi Châu, đang chạy dọc theo bờ duyên hải Tây Phi.
Chiếc tàu bệnh viện Africa Mercy nguyên là một chiếc tàu chở hành khách của Hòa Lan, được cơ quan từ thiện quốc tế mua lại, biến thành một tàu bệnh viện với thủy thủ đoàn là 450 người thiện nguyện.
Trong khi chiếc tàu bệnh viện Africa Mercy có những dụng cụ y khoa hiện đại, nhưng lại thiếu một chuyện là không có những bác sĩ chuyên khoa về quang tuyến.
Đó là lý do khiến bác sĩ chuyên khoa quang tuyến Greg Raymond và những nhân viên làm việc ở thành phố Edmonton đã ra tay giúp đỡ.
Những bệnh nhân được X-ray trên tàu bệnh viện, và hình ảnh này được gửi qua hệ thống internet và đến bác sĩ Raymond ở thành phố Edmonton.
Bác sĩ Raymond và những đồng nghiệp chẩn đoán hình và gửi những nhận xét về cho các bác sĩ giải phẩu đang làm việc trên tàu bệnh viện.
Theo bác sĩ Raymond thì trong 10 năm qua, văn phòng của ông đã nhận và chẩn đoán hàng ngàn những hình X-ray gửi đến từ tàu bệnh viện.

Tin tức khác...