Các bác sĩ muốn chính quyền liên bang tài trợ thêm cho việc săn sóc những người lớn tuổi

Vancouver: Tuyên bố trong cuộc họp báo diễn ra ở thành phố Vancouver hôm chúa nhật ngày 21 tháng 8, bác sĩ Cindy Forbes, chủ tịch hiệp hội y sĩ Canada đã lên tiếng kêu gọi chính quyền liên bang cung cấp đủ các phương tiện cho những nhân viên y tế, trong việc săn sóc số người già ở Canada.

Bác sĩ Forbes cũng cho rằng những trợ giúp  gồm cả cho việc săn sóc dài hạn (long term care), việc săn sóc tại gia và có những người đến chăm sóc sức khỏe cho những người già (caregivers).

Hiệp hội các y sĩ Canada cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo gồm cả việc chính quyền liên bang nên tài trợ thêm cho các tỉnh bang  có đông những người lớn tuổi, cũng như  trả tiền thuốc cho những người già.

Một thỏa ước tài trợ y tế của cựu chính quyền đảng Bảo Thủ liên bang cho các tỉnh bang sẽ chấm dứt vào năm 2017, và chính quyền của thủ tướng Trudeau sẽ phải có một thỏa ước mới các chính quyền các tỉnh bang và những khu vực ở miền Bắc Canada.

 

Tin tức khác...