Bưu điện Canada tiếp tục đình công

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 17 tháng 11, nghiệp đoàn nhân viên bưu điện Canada đã không chấp nhận dự thảo hợp đồng mới nhất do bưu điện Canada đưa ra và như thế cuộc đình công luân chuyển của trên 50 ngàn nhân viên bưu điện vẫn diễn ra.
Cũng trong ngày thứ bảy, đại diện của nghiệp đoàn nhân viên bưu điện Canada đã yêu cầu chính quyền liên bang bổ nhiệm một trọng tài hòa giải, trong việc ký kết một hợp đồng mới giữa bưu điện Canada và các nhân viên trong nghiệp đoàn.
Cuộc đình công của các nhân viên bưu điện đã gây khó khăn cho nhiều người: những người mua cần sa qua mạng internet và cần sa được gửi qua bưu điện.
Ngoài ra mùa lễ Giáng Sinh sắp về, mùa của quà bánh và thiệp mừng được gửi đến nhau.
Theo những ước tính thì hiện có trên 1.5 triệu gói quà gửi qua đường Bưu Điện hiện vẫn còn nằm trong 600 xe kéo hàng ( trailer) đậu trong bãi đậu xe của chi nhánh bưu điện trong thành phố Mississauga.
Tình trạng trì trệ sẽ còn gia tăng cao, khi số những gói quà gửi qua bưu điện gia tăng trong những ngày sắp tới.

Tin tức khác...